Algemene Voorwaarden:

 

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden:
Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle overeenkomsten die tussen Hilde Groven en de consument worden gesloten. Dit zowel voor aankopen via de webshop als inschrijvingen voor de workshops. Bij het plaatsen van een bestelling of inschrijving voor een workshop gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Artikel 1: Ondernemingsgegevens
Hilde Groven
Luikersteenweg 322
3500 Hasselt

GSM: 0473/252795
Email: atelier@hilde-groven.com
BTW: BE 0811858623

Artikel 2: Prijzen
2.1
De prijzen op de website zijn in Euro, ze zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.2
Hilde Groven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor prijsvermeldingen die onjuist zijn, door b.v.b. onjuiste prijsinvoer of schrijffouten.

Artikel 3: Levering
3.1
Alle bestellingen worden verzonden via Bpost.
De verzendkosten binnen België bedragen 3,5€ per bestelling
De verzendkosten binnen Europa bedragen 7,5€ per bestelling
3.2
Afhalen van uw bestelling te Hasselt is gratis, indien u deze optie heeft gekozen wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen per mail of telefoon om een afspraak te regelen.
3.3
Hilde Groven heeft het recht om gedeeltelijke leveringen uit te voeren indien een product niet in stock is. Dit zal steeds op voorhand worden meegedeeld per mail of telefoon.
3.4
Leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel ter inlichting gegeven en zijn derhalve niet bindend voor Hilde Groven. Hilde Groven kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde leveringen, vertragingen of beschadigingen die werden opgelopen buiten haar wil om. Ze kunnen daarom ook geen aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of weigering om het product in ontvangst te nemen.

Artikel 4: betaling
4.1
Betalingen kunnen gebeuren via overschrijving op KBC-rekeningnummer: BE88 7350 2298 4641 – BIC: KREDBEBB op naam van Hilde Groven en met vermelding van het bestelnummer of het factuurnummer, via Paypal of via automatische betaling via het betaalsysteem ‘Mollie’.
Hou er rekening mee dat indien u voor overschrijving kiest het enkele dagen kan duren voordat het geld op de rekening staat. Pas dan kan de verzending gebeuren.

Artikel 5: Herroepingsrecht
5.1
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de aankoopovereenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aankoop.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u mij via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
5.2
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 6: Workshops
6.1
Indien u na inschrijving voor een workshop, cursus of kamp toch niet aanwezig kan zijn kan u tot 14 dagen voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren (min 5€ administratiekosten)
Bij annulatie vanaf 14 tot 7 dagen vòòr aanvang van de workshop, cursus of kamp wordt er 50% terug vergoed.
Bij annulatie vanaf 7 dagen vòòr aanvang wordt er niets meer terug vergoed.
Indien de cursist zelf een vervanger kan aanbrengen voor de workshop, cursus of kamp wordt het volledige inschrijfbedrag terug vergoed.
6.2
Hilde Groven behoudt zich het recht voor om een workshop te annuleren bij overmacht of onvoldoende inschrijvingen. Deelnemers zullen hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld en volledig worden terug vergoed.